Ses vi til messe i Roskilde?

Messe i Roskilde 27. januar. Mød 86 veloplagte virksomheder, der udstiller.

Nyt fra Danske Vandværker

Se alle nyheder

Messe i Aars fredag 24. marts

Mød din kunder, der hvor de er - på messen i Aars fredag 24. marts 2017

Bestil en stand, et foredrag på Blå Scene og en annonce i messekataloget

Tilmelding via formular 

Der er tilmeldingsfrist senest den 27. januar - vi glæder os til at se dig.

Det skriver pressen

Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2015
Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2015, er nu tilgængelig på GEUS hjemmeside. Overvågningen af grundvandet (GRUMO) og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 30 år med en systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.
Rapporteringen af grundvandsovervågningen omfatter kemiske analyser og pejledata for grundvandet samt oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand.
GEUS.dk (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse), 16-01-2017

Se mere